۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

دوستیابی با ترنس FTM عمل نکرده در تهران

دوستیابی با ترنس FTM عمل نکرده در تهران

سلام محمد داداش میشه منو با بچه های ftmکه تهران دانشجو هستند و هنوز عمل نکردند مثل خودم اشنا کنی 22یا 23ساله.
نویسنده : امیرحسام  /   آدرس ایمیل : amiralianbarafshan@yahoo.com

۱ نظر: