۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

گزارش روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختلال هویت جـنـسـی

 گزارش روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختلال هویت جـنـسـی
"""  جهت دانلود فایل pdf گزارش فوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید  """

          
اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی، همانند سازی مداوم و شدید با خصایص جنس مقابل و نارضایتی از جنسیت خود می باشد که در موارد شدید افراد مبتلا به دنبال ایجاد خصایص اولیه و ثانویه جـ.نـ.سـ.ی جنس مقابل هستند و درخواست درمان هورمونی و یا جراحی
تغییر جنسیت می کنند. متون علمی، در حال حاضر درمان این اختلال را پیچیده و به ندرت موفقیت آمیز می دانند و اغلب در جهت کنار آمدن با اختلال و یا آماده سازی برای جراحی گام برمی دارند. 


در این گزارش روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی گزارش شده است. مورد اول نوجوان پسر ۱۶ ساله ای است که رفتارهای جنس مونث و تمایل به تغییر جنسیت داشت که بعد از ۶ ماه درمان، طی جلسات هفتگی اختلال وی برطرف شده است. مورد دوم مرد ۱۹ ساله ای است که خود را مونث می دانست و تمایل به برقراری روابط جـ.نـ.سـ.ی با جنس مذکر در نقش جنس مونث داشت که بعد از ۱۲ جلسه درمان هفتگی شکایات وی برطرف شده است. 

مورد سوم دختر ۱۸ ساله ای است که از نوجوانی خود را پسر می دانسته و از دختر بودن خود ناراضی بوده است. بعد از ۱۲ جلسه روان درمانی هفتگی رفتارها و تمایلات جنس مذکر در وی برطرف گردید. مورد چهارم دختر ۲۰ ساله ای است که از پنج سال قبل خود را پسر می دانست و برای انجام جراحی تغییر جنسیت مراجعه نموده بود که بعد از ۶ ماه روان درمانی هفتگی اظهار می کند که دختر است و تمایل به ازدواج با یک مرد را دارد. 

روان درمانی موفقیت آمیز این موارد نشان می دهد که درمان اختلال هویت جـ.نـ.سـ.ی از راههای غیر جراحی امکان پذیر است و لزوم به کارگیری این روشها پیش از تصمیم گیری زود هنگام به جراحی را نشان می دهد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر