۱۳۹۲ تیر ۳۱, دوشنبه

سه آلبوم از نتایج عمل تخلیه سینه توسط دکتر van Loenen در هلند

سه آلبوم از  نتایج عمل تخلیه سینه توسط دکتر van Loenen  در هلندDR. van Loenen - Netherlands ~ Chest Surgery


Case  A


یک روز بعد از عملسیزده روز بعد از عمل
  چهار هفته بعد از عمل
چهارده هفته بعد از عمل
 پنج ماه بعد از عمل


نه ماه بعد از عمل


نه ماه بعد از عمل


Case  Bسه روز بعد از عملیک هفته بعد از عملیک هفته بعد از عمل  یک هفته بعد از عمل   
سه هفته بعد از عمل


سه هفته بعد از عمل 
   
DR. van Loenen  دکتر جراح

  شش هفته بعد از عمل

 

 شش هفته بعد از عمل
 


شش هفته بعد از عمل


شش هفته بعد از عمل

Case C


یک روز بعد از عمل
هشت هفته بعد از عمل


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر