۱۳۹۴ شهریور ۹, دوشنبه

شکستن کلیشه های جنسیتی به روایت تصویر

شکستن کلیشه های جنسیتی به روایت تصویر
فردی روی نیمکت نشته است. به او گفته میشود:
پاهایت را ببیند وقتی نشته ایی. تو به نظر پسرانه می ایی.
عکس العمل این فرد برای شکستن کلیشه های جنسیتی، نشستن با پاهای کاملا بازتر است.

ترجمه: محمد بهامین
منبع: https://www.facebook.com/TheVoiceOfTrans

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر