۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

تفاوت بین هرمافرودیت (دوجنسی) و اینترسکس (بیناجنس)

تفاوت بین هرمافرودیت (دوجنسی) و اینترسکس (بیناجنس)

هرمافرودیت
هرمافرودیت که درانگلیسی به صورت Hermaphrodite نوشته میشود و در فارسی به نام دوجنسی است به افرادی اطلاق میشود که دارای هردو اندام جنسی زن و مرد هستند. یعنی از نظر بدنی دارای الت تناسلی و عدد جنسی یک زن و یک مرد کامل هستند. که چنین پدیده ای نادر است که فردی همزمان با رحم، تخمدان، واژن و الت تناسلی مردانه (پنیس) و بیضه بدنیا بیاید.

اینترسکس
اینترسکس که درانگلیسی به صورت Intersex نوشته میشود و در فارسی به نام بیناجنس است به افرادی اطلاق میشود که تغییراتی در ویژگیهای اندام تناسلی، غددجنسی وکروموزم دارند.

مثلا ممکن است فردی که بدنیا می اید از لحاظ بیرونی یک دختر به نظر اید ولی در داخل بدنش داری اندام مردانه باشد.
و یا کودکی که بین دو جنس زن و مرد بدنیا بیاید.
برفرض مثال دختری با سایز بزرگ و بلند کلیتوریس و با دهانه واژن بسته بدنیا بیایید.
و یا پسری که با الت بسیار کوچک (پنیس) و یا کیسه بیضه که جدا از یکدیگر است و شبیه لبه های دهانه ی فرج میباشد بدنیا بیاید.
و یا فردی که با ژنتیک موزاییک بدنیا  بیاید که همزمان برخی از سلول ها کروموزوم  XX  دارند و برخی دیگر XY دارند.

قدرت باروی

ممکن است غدد جنسی افراد اینترسکس ، تخمدان و بیضه قدرت باروری داشته و یا نداشته باشد.
دربرخی کودکان غدد جنسی تخمدان و یا بیضه وجود دارد ولی هیچ فعالیت و کارکردی ندارد و گاهی بدلیل خطرات سلامتی توسط جراحی از بدنشان خارج میشود.
پس در افراد اینترکس، صرف داشتن غددجنسی بیضه یا تخمدان  دلیلی برای قدرت باروی انها محسوب نمی شود.

نویسنده و مترجم: محمد بهامین
مرجع: http://www.isna.org/faq/hermaphrodite
https://en.wikipedia.org/wiki/Intersex
تلگرام: https://telegram.me/helpftm
تلگرام: https://telegram.me/iransrsresults
تلگرام: https://telegram.me/helpftmsrsresults
تلگرام: https://telegram.me/lgbtqap
فیسبوک: https://www.facebook.com/mohammad.asemani92
منبع: جامعترین وبلاگ اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
www.helpts.blogspot.com/

۲ نظر: